Kdy potřebuji PENB - Real plus energy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kdy potřebuji PENB

PENB průkaz energetické náročnosti budov

Kdy potřebuji PENB

Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. K 1.7.2015 vešla v platnost vyhláška č. 103/2015 Sb., která upravuje některé podmínky pro zpracování průkazu následovně:

 

KDY JE POTŘEBA MÍT ZPRACOVÁN PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI :

 

PRODEJ A PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU

Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník povinnen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinnen předložit možnému kupujícímu budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy.

Při inzerci prodeje nebo pronájmu RD musí být uvedena energetická třída ve všech reklamních a inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší energetická třída G.

 

VÝJÍMKA:

Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o prodej nebo pronájem rodinného domu vystaveného před 1.lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné větší změny dokončené budovy) a pokud se tak prodávající a kupující písmeně dohodnou.

 

NOVOSTAVBY

Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby.
Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty- pokud se renovuje více než 25% obálky budovy.

 

BYTOVÉ DOMY, PRODEJ NEBO PRONÁJEM

Vlastník budovy, bytu nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy, pronájmu budovy, prodeji bytu, od 1.ledna 2016 i při pronájmu bytu. Tento průkaz jsou povinni předložit možnému zájemci o koupi nebo pronájem a průkaz nebo jeho ověřená kopie musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy.

Povinnost vyplývá i pro realitní kanceláře. Při realitní inzerci
je inzerující povinnen uvést energetickou třídu ve všech inzertních, reklamních a propagačních materiálech. Pokud není výsledek PENB k dispozici, je nutno uvést nejhorší energetickou třídu G.

Pokud vlastníkovi bytu nebyl na písemné vyžádání předán společenstvím vlastníků energetický průkaz zhotovený pro bytový dům, může jej nahradit vyúčtováním
dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

 

BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI

U budov uživaných orgánem veřejné moci je povinnost zpracování PENB rozdělena termínově následovně:

Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2  

od 1.7.2013

Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1.7.2015

Poznámka:

energeticky vztažná plocha je součet podlahové plochy všech vytápěných podlaží
PENB musí být umístěn na viditelném místě budovy, většinou u vchodu do budovy

 

VÝJÍMKY

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusí být zpracován v případě těchto staveb:

1.

u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

2.

u budov, které jsou kulturní památkou nebo jsou v památkové rezervaci

3.

u budov užívaných jako místa bohoslužeb nebo pro náboženské účely

4.

u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jenom část roku a jejichž odhadované spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání

5.

u průmyslových a dílenských provozů se spotřebou energie do 700 GJ za rok

 

SANKCE

Při nesplnění zákonných povinností uděluje Státní energetická inspekce SEI  pokuty do výše 200.000,-

 

PLATNOST PENB

Energetický průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy

 
 
 
 
 
 
 
ODESLAT POPTÁVKU
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky